www.oksystem.pl
tel. 600 254 837 grazyna.blaszczuk@gmail.com
Przed przyjściem na zajęcia zapoznaj się z Regulaminem
Regulamin zajęć Klubu JOGA

I ZAJĘCIA
 1. Nie ma możliwości wejścia na salę po rozpoczęciu zajęć, ani opuszczenia ich przed ich zakończeniem.
 2. Do ćwiczeń należy przystępować z pustym żołądkiem, minimum 3 godziny po dużym posiłku, 2 po małym. W trakcie ćwiczeń nie należy pić.
 3. Ćwiczy się boso, w stroju zapewniającym swobodę ruchów.
 4. Należy zachować szczególną ostrożność przy ćwiczeniach, w których może dojść do kolizji między uczestnikami (stanie na głowie, na rękach) oraz w ćwiczeniach z wykorzystaniem lin, klocków, krzeseł.
 5. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
 6. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefony komórkowe. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować salę odkładając używany sprzęt.
 7. Klub Joga nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz maty, paski i inne przybory pozostawione w sali. Kosztowności, pieniądze, dokumenty należy zabierać na salę ćwiczeń.
 8. Uczestnictwo w zajęciach jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu. Nieprzestrzeganie go może doprowadzić do braku zgody na uczestnictwo w zajęciach.


II ZDROWIE
 1. Wszelkie dolegliwości zdrowotne, mające wpływ na praktykę – w szczególności: dyskopatia, zwyrodnienia kręgosłupa, choroby serca, wysokie ciśnienie krwi, niedawno przebyta operacja, doznanie kontuzji, ciąża należy zgłosić osobie prowadzącej.
 2. Podpis oznacza zobowiązanie uczestnika do przestrzegania podawanych w czasie zajęć zaleceń dotyczących powyższych problemów, zapamiętania ich oraz stosowania się do nich przy każdym powtórzeniu ćwiczenia.
 3. W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie ćwiczeń (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów i chorych miejsc), należy przerwać wykonywanie ćwiczenia i zgłosić dolegliwości prowadzącemu.
 4. Klub Joga nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń i chorób, na które cierpią uczestnicy. Ryzyko związane z możliwością powstania urazów ponosi wyłącznie uczestnik zajęć.
 5. Klub Joga nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez osobę prowadzącą. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków(NW) uczestnicy mogą dokonać na koszt własny.


III OPŁATY
 1. Uczestnicy dokonują wpłaty na pierwszych zajęciach w miesiącu.
 2. Nowi uczestnicy mogą zapisać się w dowolnym dniu miesiąca, uiszczona opłata jest ważna do danego dnia następnego miesiąca.
 3. Na życzenie wystawiane są faktury (rachunki). Nie zwraca się wpłaconych pieniędzy.
 4. Za nieobecną osobę nie może przychodzić inna osoba.
 5. Zajęć, na których się nie jest, nie można odrobić w następnym miesiącu. Indywidualne przypadki należy konsultować z osobą prowadzącą.img_src/lotus_KJ2.png
AKTUALNOŚCI:

KlubJoga wśród 10 najlepszych szkół jogi w Polsce !!!
Przeczytaj artykuły:
w 'Nowym Tygodniu' tutaj
w 'Super Tygodniu'
img_src/lotus_KJ2.png

Nowy plan zajęć
szczegóły tutaj

2014-06-15
Certyfikat Nauczycielski Introductory II
wydany przez B.K.S. Iyengar w Pune w Indiach potwierdzający ukończenie kursu nauczycielskiego
TUTAJ ĆWICZYMY:

Klub ZNP, Chełm ul. Lubelska 18
Pon,Śr,PT 16:15-17:45,18:15-19:45
Wt,Czw 8:00-9:30

ZS Gastronomicznych i Hotelarskich
ul.Reformacka 13
Wt, Czw 18:15

KONTAKT:
tel. 600 254 837 grazyna.blaszczuk@gmail.com


©2015 KlubJoga. All rights reserved